Muzyka
Mam dwie dłonie

126

Mam dwie dłonie

Z prostotą

1. Mam dwie dłonie — w modlitwie je składam co dzień.

Choć są małe i słabe, to przydają się,

Przez dzień cały pracują i służą tak wciąż,

Czyniąc dobro dokoła, bo tak czynić chcą.

2. Dziękuję Ci, Ojcze, za dwie dłonie me.

Błogosław je, proszę, by wiedziały, że

Posłuszne dzień cały powinny być wciąż,

Bo wtedy jedynie szczęśliwe tak są.

Dobierz ruchy tak, aby współgrały ze słowami.

Słowa: Bertha A. Kleinman, 1877–1971

Muzyka: William Frederick Hanson, 1887–1969