Muzyka
Rodzina dziełem Boga

144

Rodzina dziełem Boga

Z radością

1. Rodzina dziełem Ojca jest. Ja też!

I ty, i wszyscy my — to Jego dzieci.

On przysłał tu każdego z nas,

na świat, Abyśmy się tu uczyli.

[Chorus]

Bóg nam rodzinę dał,

by pomóc nam stać się tym, czym On by chciał —

Tak nam miłość daje swą,

wszak rodzinę stworzył On.

2. Tata przewodzi wszystkim nam, on dba,

By miłość ewangelii w dzieciach kwitła.

Tata w modlitwie wiedzie nas, bo tak

Kochamy Ojca w niebiosach.

[Chorus]

Bóg nam rodzinę dał,

by pomóc nam stać się tym, czym On by chciał —

Tak nam miłość daje swą,

wszak rodzinę stworzył On.

3. A kto tak o nas troszczy się, co dzień,

Naucza wiary, daje siłę dzieciom.

To mama mówi: Grzecznie siądź i bądź

Posłuszny, miłuj swych braci.

[Chorus]

Bóg nam rodzinę dał,

by pomóc nam stać się tym, czym On by chciał —

Tak nam miłość daje swą,

wszak rodzinę stworzył On.

4. Tak będę kochać, służyć im, chcę być

Najlepszym wzorem dla każdego z bliskich.

A gdy rodzicem będę ja, to sam

Pomogę wszystkim pamiętać:

[Chorus]

Bóg nam rodzinę dał,

by pomóc nam stać się tym, czym On by chciał —

Tak nam miłość daje swą,

wszak rodzinę stworzył On.

Słowa i muzyka: Matthew Neeley, ur. 1965 r.

© 2008 by Matthew Neeley. Wszelkie prawa zastrzeżone. Pieśń ta może być kopiowana na użytek kościelny lubdomowy.