Muzyka
Gotowy na bój

88

Gotowy na bój

Śmiało

Chociaż chłopcem jestem dziś,

Wnet mężczyzną stanę się.

Więc przygotuję się, by uczynkiem i słowem swym.

Dowieść, że godnym kapłaństwa Boga mogę już być.

Przygotować już się chcę. Służąc bliźnim, uczę się.

Zbroję Boga wziąć czas, z mieczem prawdy mieć straż.

Pójdę naprzód gotowy na bój.

Pójdę naprzód gotowy na bój.

Słowa i muzyka: Daniel Lyman Carter, ur. 1955 r. © 1981 IR

Mormon 1:2, 15

Nauki i Przymierza 4:5

I List do Tymoteusza 4:12