Muzyka
Będę dzielnym sługą

85

Będę dzielnym sługą

Żwawo

Pan potrzebuje sługi,

Do Swojej pracy w ostatnich dniach,

Co pragnie przestrzegać przykazań,

Z miłością służyć, jak Zbawiciel sam.

Będę dzielnym sługą,

Dochować chcę przymierzy swych.

By Pan polegać na mnie mógł,

Chcę zawsze Mu wiernym być.

Słowa i muzyka: Vanja Y. Watkins, ur. 1938 r. © 1981 IRI

Alma 53:20–21