Muzyka
Dziękuję Ci, Ojcze

9

Dziękuję Ci, Ojcze

Płynnie

1. Dziękuję Ci, drogi mój Ojcze, za to,

Że mnie kochasz i dajesz dowodów mi sto.

Ty mi dałeś rodziców, przyjaciół i dom.

Wyrazem miłości Twej dary te są.

2. Daj siłę, bym dobry, łagodny był dziś,

Bym z pomocą rodziców Twą drogą chciał iść.

W imię Pana Jezusa tak proszę Cię dziś:

W opiece mnie miej. Dzieckiem Twoim chcę być.

Słowa: anonim.

Muzyka: George Careless, 1839–1932

List do Efezjan 5:20

Alma 37:36–37