Muzyka
Duch Święty

56

Duch Święty

Z prostotą

1. Gdy Chrystus tutaj żył,

Obiecał wtedy nam,

Że pośle Ducha, który nas

Pocieszy w trudny czas.

Bo Święty Duch nam szepcze

Cichym głosem Swym,

Świadectwo daje wszystkim nam,

Że żyją Bóg i Syn.

2. A tuż po naszym chrzcie

Kapłaństwa mocą tą

Duch Święty jest nadany nam,

By wiódł nas drogą Swą.

Och, żebym zawsze słuchał

Głosu tego, gdyż

Wybierać dobro zawsze chcę,

Bo wybór dano mi.

Słowa: Jeanne P. Lawler, 1924–2013; zmienione. © 1977, 1989 IRI

Muzyka: Jeanne P. Lawler, 1924–2013. © 1977 IRI

Ew. Jana 14:26