Muzyka
W pieśni wznieś serce swe

124

W pieśni wznieś serce swe

Radośnie

Gdy śpiewasz, twe serce raduje się.

Więc w pieśni wznieś serce swe!

Niech zabrzmi melodii radosnej tej dźwięk

I w pieśni wznieś serce swe!

Muzyka będzie na skrzydłach nas nieść,

Troski rozwieje, rozjaśni nam dzień.

Wznieś serce swe! Wznieś serce swe!

W pieśni wznieś serce swe!

Słowa i muzyka: Richard C. Berg, 1911–2000

© 1963 D. C. Heath and Company. Przedrukowane za pozwoleniem. Aranż. © 1989 IRI. Pieśń ta może być kopiowana w celach niekomercyjnych na użytek kościelny lub prywatny.

Nauki i Przymierza 25:12–13