Muzyka
Próbuję żyć tak jak Jezus 

40

Próbuję żyć tak jak Jezus 

Z zaangażowaniem

1. Próbuję żyć tak jak Jezus

I za Nim podążam w ślad.

Próbuję tak jak On kochać, dobroci też przykład dać.

Pokusy czyhają wciąż na mnie co dnia,

Lecz ja słucham głosu, który cicho tak szepcze:

[Chorus]

„Kochaj bliźniego, jak Pan kocha cię.

Miły, łagodny i dobry być chciej.

Uczynkiem i słowem miłości daj znak,

Bo Jezus nauczał nas tak”.

2. Tak staram się kochać bliźnich

I uczę się służyć też.

Wyglądam Jezusa przyjścia — jak piękny to będzie dzień!

Gdy Jego nauki w pamięci wciąż mam,

Wtedy Duch w mych myślach przywołuje te słowa:

[Chorus]

„Kochaj bliźniego, jak Pan kocha cię.

Miły, łagodny i dobry być chciej.

Uczynkiem i słowem miłości daj znak,

Bo Jezus nauczał nas tak”.

Słowa i muzyka: Janice Kapp Perry, ur. 1938 r.

© 1980 Janice Kapp Perry. Pieśń ta może być kopiowana wcelach niekomercyjnych na użytek kościelny lub prywatny.

Ew. Jana 13:15, 34