Muzyka
Bądź wierny

81

Bądź wierny

Stanowczo

Nasz prorok chce powiedzieć ci,

Byś w życiu swym za

wsze wierny był.

W zabawie czy w szko

le, w nocy czy w dzień.

Bądź wierny, wier

ny, nie poddaj się.

Słowa i muzyka: Joseph Ballantyne, 1868–1944

V Ks. Mojżeszowa 6:18

Alma 53:20–21