Muzyka
Nie będziesz sam

78

Nie będziesz sam

Cicho

Gdy ktoś jest inny niż ludzie w krąg,

Ludzie odtrącą szybko go.

Lecz nie ja! Nie ja!

Gdy ktoś nie mówi, co ludzie chcą,

Ludzie wyśmieją szybko go.

Lecz nie ja! Nie ja!

Nie będziesz sam, przy tobie ja.

Swą miłość ci okażę tak.

Jezus kochał wszystkich nas.

Pomagał ludziom cały czas.

Ja takim chcę być!

Błogosławił wszystkich Pan

I życiem Swym nam przykład dał.

Ja takim chcę być!

Takim chcę być!

Nie będziesz sam, przy tobie ja.

Swą miłość ci okażę tak.

Słowa: Carol Lynn Pearson, ur. 1939 r. © 1987 IRI

Muzyka: Reid N. Nibley, 1923–2008. © 1987 IRI

Ew. Jana 13:15