Muzyka
Jam dzieckiem Boga jest

2

Jam dzieckiem Boga jest

Żarliwie

1. Jam dzieckiem Boga jest —

On przysłał tutaj mnie.

Dom i rodziców dobrych dał,

bym tu urodził się.

[Chorus]

Ze mną idź i wskazuj drogę,

Powiedz, jak mam żyć.

Naucz mnie, co czynić mam,

Bym z Bogiem znów mógł być.

2. Jam dzieckiem Boga jest —

Tak wiele potrzeb mam.

Czas płynie, proszę, pomóż mi

zrozumieć Boski plan.

[Chorus]

Ze mną idź i wskazuj drogę,

Powiedz, jak mam żyć.

Naucz mnie, co czynić mam,

Bym z Bogiem znów mógł być.

3. Jam dzieckiem Boga jest —

Łask wiele przyrzekł mi.

Uczynię, co nakazał On

i żyć znów będę z Nim.

[Chorus]

Ze mną idź i wskazuj drogę,

Powiedz, jak mam żyć.

Naucz mnie, co czynić mam,

Bym z Bogiem znów mógł być.

4. Jam dzieckiem Boga jest —

W Królestwie będę z Nim,

Gdy tylko wytrwam w prawdzie tej

Przez wszystkie swoje dni.

[Chorus]

Ze mną idź i wskazuj drogę,

Powiedz, jak mam żyć.

Naucz mnie, co czynić mam,

Bym z Bogiem znów mógł być.

Melodia do wyboru (w 3. zwrotce) na głos lub instrument
Jam dzieckiem Boga jest —
Łask wiele przyrzekł mi.
Uczynię, co kazał On
I żyć znów będę z Nim.
Idź i wskazuj drogę,
Powiedz, jak mam żyć.
Ucz mnie, co czynić mam,
Bym z Bogiem znów mógł być.

W śpiewniku Hymny (nr 191) znajduje się także aranżacja na czwarty głos — w wyższej tonacji.

Słowa: Naomi Ward Randall, 1908–2001. © 1957 IRI. Czwarta zwrotka © 1978 IRI

Muzyka: Mildred Tanner Pettit, 1895–1977. © 1957 IRI. Aranż. Darwin Wolford, ur. 1936 r. Aranż. © 1989 IRI

Psalm 82:6

Mosjasz 4:15

Nauki i Przymierza 14:7