Muzyka
Rodzinna modlitwa

101

Rodzinna modlitwa

Z czcią

1. Zbierzmy się w rodzinnym gronie,

By razem modlić się.

Klękamy dziś z wdzięcznością

Za szczęśliwe nasze dnie.

2. Dzięki Tobie za jedzenie,

Za odzież, coś nam dał,

Za dom, rodziców, Kościół

I żeś pod opieką miał.

3. Zawsze Tobie chcemy służyć

Słowami, czynem swym

I klęknąć razem co dzień,

By dać przykład dzieciom Twym.

Słowa i muzyka: DeVota Mifflin Peterson, 1910–1996. © 1969 IRI

Nauki i Przymierza 59:7

3 Nefi 18:21