Muzyka
Chcę dziś żyć ewangelią

72

Chcę dziś żyć ewangelią

Z ekspresją

1. Chcę dziś żyć ewangelią.

Przekonać się o prawdzie jej,

Podążać za planem Jezusa.

Na wzór Zbawiciela żyć chcę.

[Chorus]

Swoim słowem i uczynkiem mam

Pokazać wiarę swą co dnia.

Swoim słowem i uczynkiem mam

Pokazać wiarę swą co dnia.

2. Chcę dziś żyć ewangelią.

I wiedzieć, że Bóg słucha mnie.

Gdy wiernie przestrzegam przykazań,

Mój Ojciec nagradzać mnie chce.

[Chorus]

Swoim słowem i uczynkiem mam

Pokazać wiarę swą co dnia.

Swoim słowem i uczynkiem mam

Pokazać wiarę swą co dnia.

Słowa: Naomi Ward Randall, 1908–2001. © 1969 IRI

Muzyka: Roy M. Darley, 1918–2003. © 1969 IRI

2 Nefi 31:20