Muzyka
Dzieci pionierów śpiewały wraz

137

Dzieci pionierów śpiewały wraz

Radośnie

Dzieci pionierów śpiewały wraz, gdy szły, wciąż szły i szły.

A na zabawie spędzały czas, gdy szły, wciąż szły i szły.

Z rodziną swą trudziły się,

Czciły w niedzielę święty dzień.

Mijały dni, gdy śpiewały wraz i szły, wciąż szły i szły, i szły.

Słowa i muzyka: Elizabeth Fetzer Bates, 1909–1999. © 1957 IRI