Muzyka
Opowiedz mi o Jezusie

36

Opowiedz mi o Jezusie

Z czułością

1. Opowiedz mi o Jezusie, o tym, jak żył.

O tym, co by mi powiedział, gdyby tu był.

Wędrówki wspomnij minionych dni.

O mym Jezusie opowiedz mi.

2. Opowiedz o tym, jak dzieci zebrały się,

Wokół Jezusa przysiadły — tak kochał je!

W słowach i czynach miłość On miał,

Gdy czule dzieci w ramiona brał.

3. Powiedz, jak burzę uciszył — zdarzył się cud.

Wicher się zerwał, a fale zalały łódź.

Zbawiciel powstał i zgromił wiatr.

Cisza nastała wśród morskich fal.

Słowa: W. H. Parker, 1845–1929

Muzyka: Frederic A. Challinor, 1866–1952

Ew. Mateusza 4:23–24

Ew. Marka 10:13–16

Ew. Łukasza 8:22–25