Muzyka
Dzięki Ojcu składam

15

Dzięki Ojcu składam

Płynnie

1. Dzięki Ojcu składam dziś.

Wszystko, co mam, On dał mi:

2. Oczy, uszy, ręce też,

Odzież, dom i codzienny chleb.

3. Mama, tata, siostra, brat.

Ojciec stworzył dla mnie świat.

4. Dzięki Ojcu składam dziś.

Wszystko, co mam, On dał mi.

Słowa: Robert Louis Stevenson, 1850–1894

Muzyka: Franz Joseph Haydn, 1732–1809

Psalm 92:1

I List do Tesaloniczan 5:18