Muzyka
Powiedz mi, Panie

75

Powiedz mi, Panie

Nabożnie

1. Powiedz mi, Panie, w łaskawości Swej,

Jaki mam być, by zadowolić Cię.

Naucz mnie, Panie, słuchać woli Twej.

Obdarz Swym mądrym słowem dzisiaj mnie.

2. Niech mnie prowadzi zawsze ręka Twa.

Niech moja dusza posłuch Tobie da.

Chcę w Twojej dłoni trzymać moją dłoń.

Na każdym kroku Ty mnie, Panie, chroń.

Słowa: M. E. P.

Muzyka: C. Harold Lowden, 1883–1963

Nauki i Przymierza 76:10

Nauki i Przymierza 112:10