Muzyka
Czy tak mały szkrab jak ja?

14

Czy tak mały szkrab jak ja?

Z wdzięcznością

1. Czy tak mały szkrab jak ja

Ojcu dzięki dzisiaj da?

Tak, o tak! Ja dobrze wiem,

Że mam wszystkim dzielić się!

Kochać Pana, wiernie żyć

I wprost z serca wdzięcznym być.

[Chorus]

Dzięki Ci, Ojcze!

Dzięki Ci, Ojcze!

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci!

2. Za owoców słodycz z drzew,

I za ptaków piękny śpiew.

Za gwieździste noce i

Za słoneczne, ciepłe dni,

I za radość w pracy, gdy

Dziecko może służyć Ci.

[Chorus]

Dzięki Ci, Ojcze!

Dzięki Ci, Ojcze!

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci!

Słowa: Mary M. Dodge, około 1831–1905

Muzyka: W. K. Bassford, 1839–1902

Nauki i Przymierza 59:7

I List do Tesaloniczan 2:13

Psalm 100:4