Muzyka
Cześć to miłości jest znak

12

Cześć to miłości jest znak

Z czcią

Cześć to coś więcej niż siedzieć po cichu,

O Ojcu by myśleć to czas.

I czule rozważać swe błogosławieństwa,

Bo cześć to miłości jest znak.

Bogu cześć okazuję przez słowo i czyn.

Za Zbawcą podążam więc mym.

Gdy cześć okazuję, to wiem w sercu swym,

Że są blisko Bóg Ojciec i Syn.

Słowa i muzyka: Maggie Olauson, ur. 1949 r.

© 1987 Maggie Olauson. Wszelkie prawa zastrzeżone.Pieśń ta może być kopiowana w celach niekomercyjnychna użytek kościelny lub prywatny.

Nauki i Przymierza 138:1–4

Nauki i Przymierza 109:21