Muzyka
Kapłaństwo mamy znów

60

Kapłaństwo mamy znów

Podniośle

Kapłaństwo mamy znów.

Niech prawda pójdzie w świat!

Bo Bóg przemówił do Swych sług,

Kapłaństwa moc nam dał.

Słowa: Joan D. Campbell, ur. 1929 r. © 1969 IRI

Muzyka: Hal K. Campbell, ur. 1927 r. © 1969 IRI. Aranż. © 1989 IRI

Józef Smith—Historia 1:68–72