Muzyka
Opowieści z Księgi Mormona

62

Opowieści z Księgi Mormona

Śmiało

1. Znam z Księgi Mormona opowieści z dawnych lat,

Dzieje Lamanitów, których poprowadził Pan.

Przepłynęli morze. Bóg obiecał ziemię im,

Jeśli wciąż będą żyć w prawości.

2. Na tej ziemi Lamanici w zgodzie mieli żyć.

Przyjmowali wszystkich, co wolnymi chcieli być.

Księga ta nas uczy, aby kochać bliźnich swych,

Byśmy też mogli żyć w prawości.

3. Alma się zbuntował, nie chciał drogą ojca iść.

Anioł usiłował odwieść go od czynów złych.

Alma się ukorzył i do końca swoich dni

Uczył lud, aby żył w prawości.

4. Abinadi — zapamiętaj — stał przed królem swym,

Choć w kajdanach, wciąż nauczał ludzi bardzo złych.

Gdyby słów swych nie odwołał, dalej mógłby żyć.

Wierny był, umarł więc w prawości.

5. Ammon głosić ewangelię Lamanitom chciał.

Król Lamoni jemu nad owcami pieczę dał.

Kiedy zbójcy ich napadli, walczył aż do krwi.

Poznał, że może żyć w prawości.

6. Dwa tysiące wojowników poszło z mocą w bój.

Marszem szli, by bronić ludu, który wybrał Bóg.

Mieli wiarę, że sam Chrystus Pan obroni ich,

Jeśli wciąż będą żyć w prawości.

7. Lamanita Samuel na mury miasta wszedł.

Głosił ewangelię, aby lud nawrócił się.

Strzały nie dosięgły go, gdy lud z proroka drwił.

Uczył lud, aby żył w prawości.

8. (Wolno i z czcią)

Chrystus zmarł na krzyżu, aby wszystkich zbawić nas.

Potem z grobu powstał i nauczał ludzi tam.

Błogosławił dzieci, razem z ludem Ojca czcił.

Każdy żył w ziemi tej w prawości.

Słowa i muzyka: Elizabeth Fetzer Bates, 1909–1999. © 1969 IRI

Dodatkowe zwrotki: Nancy K. Daines Carter, ur. 1935 r. © 1986, 1989 IRI

Józef Smith—Historia 1:34

Zasady Wiary 1:8