ព្រះគម្ពីរ
គោល​លទ្ធិ និង​សេចក្ដី​សញ្ញា 118


កណ្ឌ​ទី ១១៨

វិវរណៈ​ដែល​បាន​ប្រទាន​ឲ្យ​មក​តាម​រយៈ យ៉ូសែប ស៊្មីធ ជា​ព្យាការី នៅ​ក្រុង​ហ្វា​វែស្ទ រដ្ឋ​មិសសួរី ថ្ងៃ​ទី៨ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​១៨៣៨ ជា​ចម្លើយ​ចំពោះ​ពាក្យ​អំពាវនាវ​ថា « ឱ​ព្រះ​អម្ចាស់​អើយ សូម​បង្ហាញ​ដល់​ទូលបង្គំ​អំពី​ពួក​១២​នាក់ » (History of the Church, ៣:៤៦)។

១–៣, ព្រះ​អម្ចាស់​ទ្រង់​នឹង​ផ្គត់ផ្គង់​ដល់​ក្រុម​គ្រួសារ​នៃ​ពួក​១២​នាក់; ៤–៦, តំណែង​ទំនេរ​ទាំង​ឡាយ​ក្នុង​ពួក​១២​នាក់​ត្រូវ​បាន​បំពេញ។

ប្រាកដ​មែន ព្រះ​អម្ចាស់​ទ្រង់​មាន​ព្រះ​បន្ទូល​ដូច្នេះ​ថា ៖ ចូរ​ឲ្យ​មាន​សន្និសីទ​ភ្លាម ចូរ​ឲ្យ​ពួក​១២​នាក់​បាន​រៀបចំ​ឡើង ហើយ​ចូរ​តាំង​មនុស្ស​ទាំង​ឡាយ​ឲ្យ​បំពេញ​កន្លែង​នៃ​ពួក​អ្នក​ដែល​បាន​ធ្លាក់។

ចូរ​ឲ្យ ថូម៉ាស ជា​អ្នក​បម្រើ​របស់​យើង​នៅ​មួយ​រដូវ​សិន នៅ​ដែនដី​ស៊ីយ៉ូន ដើម្បី​បោះពុម្ពផ្សាយ​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​យើង។

ចូរ​ឲ្យ​ពួក​អ្នក​ដែល​នៅ​សល់​ទាំង​ប៉ុន្មាន ផ្សាយ​ពី​ម៉ោង​នេះ​ត​ទៅ ហើយ​បើ​សិន​ជា​ពួក​គេ​ប្រព្រឹត្ត​ការ​នេះ ដោយ​ចិត្ត​សុភាព​រាបសា ស្លូតបូត និង​ទន់​ទាប និង​អត់ធ្មត់ នោះ​យើង​ជា​ព្រះ​អម្ចាស់ ប្រទាន​ដល់​ពួក​គេ​នូវ​សេចក្ដី​សន្យា​មួយ​ថា យើង​នឹង​ផ្គត់ផ្គង់​ដល់​ក្រុម​គ្រួសារ របស់​ពួក​គេ ហើយ​ទ្វារ​ដ៏​មាន​ផល​ប្រយោជន៍​នឹង​ត្រូវ​បាន​បើកចំហ​ដល់​ពួក​គេ ចាប់​ពី​ពេល​នេះ​ត​ទៅ។

ហើយ​នៅ​និទាឃៈ​រដូវ​ឆ្នាំ​ក្រោយ ចូរ​ឲ្យ​ពួក​គេ​ចេញ​ទៅ​លើទឹក​ដ៏​ធំធេង ហើយ​នៅ​ទី​នោះ ចូរ​ប្រកាស​ប្រាប់​ពី​ដំណឹង​ល្អ​របស់​យើង គឺ​ពី​ភាព​ពោរ​ពេញ​នៃ​ដំណឹង​ល្អ​របស់​យើង ហើយ​ថ្លែង​ទី​បន្ទាល់​អំពី​ព្រះ​នាម​របស់​យើង​ចុះ។

ចូរ​ឲ្យ​ពួក​គេ​ចេញ​ពី​ពួក​បរិសុទ្ធ​របស់​យើង នៅ​ទី​ក្រុង​ហ្វា​វែស្ទ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៦ នៃ​ខែ​មេសា​ឆ្នាំ​ក្រោយ នៅ​ចំ​កន្លែង​សង់​ដំណាក់​របស់​យើង ព្រះ​អម្ចាស់​ទ្រង់​មាន​ព្រះ​បន្ទូល​ថា​ដូច្នោះ។

ចូរ​ឲ្យ យ៉ូហាន ថេលើរ ជា​អ្នក​បម្រើ​របស់​យើង ហើយ​ព្រម​ទាំង​យ៉ូហាន អ៊ី ភេច ជា​អ្នក​បម្រើ​របស់​យើង និង វិលហ្វួឌ វូឌដ្រុព្វ ជា​អ្នក​បម្រើ​របស់​យើង ហើយ​ព្រម​ទាំង​វិលឡឺឌ រិចឺឌ្ស ជា​អ្នក​បម្រើ​របស់​យើង បាន​តាំង​ឡើង​ដើម្បី​បំពេញ​តំណែង​ទាំង​ឡាយ នៃ​ពួក​អ្នក​ដែល​បាន​ធ្លាក់ ហើយ​បាន​ប្រាប់​តាម​ត្រូវ​ការ អំពី​ការ​តែងតាំង​របស់​ពួក​គេ​ចុះ៕