የርዕስ ገፅ
  Footnotes

  የኋለኛው ቀን ቅዱሳን
  የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን
  ትምህርት እና
  ቃል ኪዳኖች

  ይህም ለነቢዮ ለጆሴፍ ስሚዝ
  የተሰጡ ራእዮችን እና በእርሱ
  ተተኪ በሆኑት የቤተክርስቲያኗ አመራር
  ጥቂት የተጨመሩትን የያዘ ነው

  በኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን
  የታተመ

  ሶልት ሌክ ስቲ፣ ዩታ፣ ዩ.ኤስ.ኤ.