Muzika
  Kur Ndihmojm’
  Poshtëshënimet
  Theme

  108b

  Kur Ndihmojm’

  Me lumturi

  1. Kur ndihmojm’, jemi t’lumtur

  Dhe ne këndojm’ ndërkoh’;

  Duam ta ndihmojm’ mamin*,

  Sepse e duam fort’.

  2. Tra la la la la la la,

  Tra la la la la la,

  Tra la la la la la la,

  Tra la la la la la.

  *Fjalë të tjera: babin, gjyshen, gjyshin

  Fjalët: Wallace F. Bennett, 1898–1993

  Muzika: Këngë folklorike gjermane