Muzika
  Përpiqem t’Jem si Jezusi
  Poshtëshënimet
  Theme

  40

  Përpiqem t’Jem si Jezusi

  Me zotim

  1. Përpiqem t’jem si Jezusi;

  N’udhët e Tij po e ndjek.

  Përpiqem t’dua si Ai desh’’, në gjithçka që bëj e them.

  Nganj’her’ tundohem të bëj zgjedhje t’keqe,

  Por përpiqem t’dëgjoj kur zëri i qet’ m’pëshp’rit:

  [Chorus]

  “Doni njer’zit si ju do Jezusi.

  Mir’si tregoni në gjithçka bëni.

  Jini të mir’, të dashur n’mendim, n’veprim,

  Se k’to na mësoi Jezusi.”

  2. Përpiqem t’i dua njer’zit;

  Po m’soj shok’ve t’u shërbej.

  Un’ pres me gëzim për ditën kur Jezusi t’vij’ përs’ri.

  Përpiqem të kujtoj mësimet që dha.

  At’her’ Shpirti i Shenjt’ më hyn në mendje dhe më thot’:

  [Chorus]

  “Doni njer’zit si ju do Jezusi.

  Mir’si tregoni në gjithçka bëni.

  Jini të mir’, të dashur n’mendim, n’veprim,

  Se k’to na mësoi Jezusi.”

  Fjalët dhe muzika: Janice Kapp Perry, l. 1938

  © 1980 nga Janice Kapp Perry. Kjo këngë mund të kopjohet për t’u përdorur me raste në kishë ose në shtëpi, jo për tregti.

  Gjoni 13:15, 34