Muzika
  Do t’Ec’ me Ty
  Poshtëshënimet
  Theme

  78

  Do t’Ec’ me Ty

  Qetësisht prekëse

  Nëse nuk ecën si gjith’ njer’zit,

  Disa largohen prej teje,

  Por un’ jo! Un’ jo!

  Nëse nuk flet si të gjith’ njer’zit,

  Disa të tallin, t’përqeshin,

  Por un’ jo! Un’ jo!

  Do t’ec’ me ty. Do t’flas me ty.

  Dashuri do tregoj për ty.

  Krishti s’iku prej askujt.

  Veç dashuri i dha gjithkujt.

  Do t’jap un’! Dhe un’!

  Jezusi bekoi kë pa.

  “Ejani, më ndiqni”, u tha.

  Do ta ndjek! Dhe un’!

  Dhe un’! Dhe un’!

  Do t’ec’ me ty. Do t’flas me ty.

  K’shtu do tregoj un’ dashuri.

  Fjalët: Carol Lynn Pearson, l. 1939. © 1987 IRI

  Muzika: Reid N. Nibley, 1923–2008. © 1987 IRI

  Gjoni 13:15