Muzika
  Pusho, O Bebi Im
  Poshtëshënimet
  Theme

  30

  Pusho, O Bebi Im

  Me ëmbëlsi

  1. Pusho, o bebi im, një ngjarje t’tregoj,

  Sesi Zoti Jezus n’tok’ erdhi t’banoj’;

  Sesi në një vend larg, ja përtej detit,

  U lind foshnj’ e vogël, e dashur, si ti.

  [Chorus]

  Ninanana, bebi i vogli.

  Fli, foshnj’ e vogël, pa pasur ti frik’.

  Ninanana, bebi i vogli.

  Zoti kujdeset për t’voglin e Tij.

  2. Ngjarja u tregua nga engjëjt plot drit’,

  Kur rreth tyre ndriste një drit’ nga qielli.

  Yjet shkëlqenin, por një udhën tregoi

  Dhe mbi vendin ku foshnja ndodhej, qëndroi.

  [Chorus]

  Ninanana, bebi i vogli.

  Fli, foshnj’ e vogël, pa pasur ti frik’.

  Ninanana, bebi i vogli.

  Zoti kujdeset për t’voglin e Tij.

  3. Barinjtë e gjetën, siç engjëjt u than’,

  Të voglin t’panjohur, pa djep për një shtrat.

  Atje posht’ në grazhd, i qet’ Ai shtrihej,

  Ky i vogli Jezus në kasht’ po flinte.

  [Chorus]

  Ninanana, bebi i vogli.

  Fli, foshnj’ e vogël, pa pasur ti frik’.

  Ninanana, bebi i vogli.

  Zoti kujdeset për t’voglin e Tij.

  Me këtë strofë mund të këndohet ostinato e mundshme.
  Pusho bebi im, pusho (etj.)

  Fjalët dhe muzika: Joseph Ballantyne, 1868–1944

  Ostinato: Patricia Haglund Nielsen, 1936–2009. © 1989 IRI

  Lluka 2:7–16

  Mateu 2:1–2