Muzika
  Mendoj Kur Lexoj për At’ Ngjarje
  Poshtëshënimet
  Theme

  35

  Mendoj Kur Lexoj për At’ Ngjarje

  Me dashuri

  1. Mendoj, kur lexoj për at’ ngjarje të lasht’,

  Kur Jezusi ish’ mes njer’zve n’tok’,

  Si i thirri fëmijët rreth Tij si qengjat;

  Sa doja t’isha me Të n’at’ koh’.

  2. Doja duart e Tij mbi kok’ të ndieja,

  Krahët e Tij t’më përqafonin,

  Që të kisha par’ vështrimin e Tij kur tha:

  “Lërini fëmijët tek Un’ t’vijn’ ”.

  Fjalët: Jemima Luke, 1813–1906

  Muzika: Leah Ashton Lloyd, 1894–1965

  3 Nefi 17:21–23

  Lluka 18:16