Muzika
  Nëse Ti i Lumtur Je
  Poshtëshënimet
  Theme

  125

  Nëse Ti i Lumtur Je

  Me lumturi

  Nëse ti i lumtur je, duart përplas.* (përplas, përplas)

  Nëse ti i lumtur je, duart përplas. (përplas, përplas)

  Nëse ti i lumtur je,

  Dhe do ta tregosh vërtet,

  Nëse ti i lumtur je, duart përplas. (përplas, përplas)

  *Fraza të ndryshme:
  këmbët përplas. (përplas, përplas)
  puliti syt’. (pulit, pulit)
  gishtat kërcit. (kërcit, kërcit)

  Fjalët dhe muzika: Anonim