Muzika
  Mir’sia Fillon tek Ti
  Poshtëshënimet
  Theme

  83

  Mir’sia Fillon tek Ti

  Me thjeshtësi

  I mir’ me të gjith’ dua të jem,

  Kjo ësht’ e drejt’, e di.

  Prandaj vetes sime gjithmon’ i them:

  “Mir’sia fillon tek ti”.

  Fjalët dhe muzika: Clara W. McMaster, 1904–1997. © 1969 IRI

  Lluka 6:31; 10:30–37

  Efesianëve 4:32