Muzika
  Kok’, Shpatull’, Gjunj’, Gishta
  Poshtëshënimet
  Theme

  129a

  Kok’, Shpatull’, Gjunj’, Gishta

  Plot lodrim

  Kok’, shpatull’, gjunj’, gishta, gjunj’, gishta, gjunj’, gishta.

  Kok’, shpatull’, gjunj’, gishta, sy, vesh’, goj’, hunda.

  Këndojeni këngën dhe tregojini me gisht pjesët e trupit. Ose këndojeni ngadalë dhe lëvizini pjesët e trupit teksa përmenden. Për shembull, tundeni kokën, ngrijini shpatullat, përkulini gjunjët, qëndroni në majë të gishtave e kështu me radhë.

  Fjalët dhe muzika: Anonim