Muzika
  Un’ Jam si një Yll
  Poshtëshënimet
  Theme

  84

  Un’ Jam si një Yll

  Me hare

  Luani me dorën e djathtë një oktavë më lart se ç’është shkruar.

  Un’ jam si një yll që fort shkëlqen,

  I qeshur që gjith’ bota t’shoh’.

  Gjëra t’lumtura mund të bëj e them,

  Se e di që Ati Qiellor m’do.

  Fjalët dhe muzika: Patricia Kelsey Graham, l. 1940. © 1981 IRI

  Mateu 5:16