Muzika
  Guxo, Ji i Drejt’
  Poshtëshënimet
  Theme

  80

  Guxo, Ji i Drejt’

  Me guxim

  1. Ji i drejt’! Ji i vërtet’!

  Askush s’e bën dot punën që ti ke;

  Bëje me guxim, plot mir’si, kaq mir’,

  Engjëjt do nxitojn’ t’tregojn’ historin’.

  [Chorus]

  Guxo, ji i drejt’;

  Guxo, ji i vërtet’,

  Ji i vërtet’, ji i vërtet’.

  2. Ji i drejt’! Ji i vërtet’!

  S’të shpëtojn’ kurr’ dështimet e t’tjer’ve.

  Mbahu te besimi, nderi që ke;

  Qëndro si hero, lufto gjer n’vdekje.

  [Chorus]

  Guxo, ji i drejt’;

  Guxo, ji i vërtet’,

  Ji i vërtet’, ji i vërtet’.

  Fjalët: George L. Taylor, 1835–1903

  Muzika: William B. Brabury, 1816–1868; Përsh. nga A. C. Smyth, 1840–1909

  Mateu 4:1–11

  Efesianëve 6:1