Muzika
  Tregom’ Ngjarjet e Jezusit
  Poshtëshënimet
  Theme

  36

  Tregom’ Ngjarjet e Jezusit

  Me ëmbëlsi

  1. Tregom’ ngjarjet e Jezusit që i dua,

  Gjërat që do t’i kërkoja po t’ishte pran’.

  Ngjarjet buz’ rrugës dhe pran’ detit,

  Më trego ngjarjet e Jezusit.

  2. O, tregom’ si f’mijët në gjunj’ ndenjën rreth Tij.

  Do mendoj bekimet e Tij mbi mua t’rrin’.

  Fjalët plot mir’si, veprat plot hir,

  Në drit’n e f’tyrës së Jezusit.

  3. Tregom’ për gjith’ mrekullitë në Galile.

  Nga furtuna si shpëtoi varkën në det.

  Se si M’suesi i mir’ veproi,

  Erën pushoi dhe valët qet’soi.

  Fjalët: W. H. Parker, 1845–1929

  Muzika: Frederic A. Challinor, 1866–1952

  Mateu 4:23–24

  Marku 10:13–16

  Lluka 8:22–25