Muzika
  Shi po Bie An’ e Kënd
  Poshtëshënimet
  Theme

  117

  Shi po Bie An’ e Kënd

  Lehtë

  Shi po bie* an’ e kënd,

  Mbi çatit’ e mbi tokën.

  Shi po bie mbi hundën,

  Duart, këmbët e kokën.

  *Fraza të ndryshueshme:
  Dielli shkëlqen
  Era po fryn
  Gjethet bien
  Bora bie

  Fjalët dhe muzika: Moiselle Renstrom, 1889–1956

  Nga Merrily We Sing, © 1948, 1975 Pioneer Music Press, Inc. (Jackman Music Corporation). Përdoret me leje.Kjo këngë mund të kopjohet për t’u përdorur me raste në kishë ose në shtëpi, jo për tregti.