Muzika
  Thirrur t’i Shërbejm’
  Poshtëshënimet
  Theme

  94

  Thirrur t’i Shërbejm’

  Me bindje

  1. Thirrur t’i shërbejm’ Mbretit të qiellit,

  Zgjedhur t’dëshmojm’ në emrin e Tij,

  Lart e posht’ t’rrëfejm’ ngjarjen e Atit,

  T’shpallim dashurin’ e Tij.

  [Chorus]

  Para, gjithmon’ para, lavd i thurim emrit t’Tij;

  Para, gjithmon’ para, lavd i thurim emrit t’Tij;

  Para, shkojm’ përpara, këng’ triumfi këndojm’ ne.

  Forc’ Per’ndin’ kemi; gjithmon’ përpara,

  Thirrur t’shërbejm’ Mbret.

  2. Thirrur t’njohim ne të Tij bekimin

  Djem dhe vajza, bij të një Mbreti

  N’emrin e Tij t’shenjt’ shpallim gëzimin,

  Lavde i sjellim Atij.

  [Chorus]

  Para, gjithmon’ para, lavd i thurim emrit t’Tij;

  Para, gjithmon’ para, lavd i thurim emrit t’Tij;

  Para, shkojm’ përpara, këng’ triumfi këndojm’ ne.

  Forc’ Per’ndin’ kemi; gjithmon’ përpara,

  Thirrur t’shërbejm’ Mbret.

  Shih edhe Himne, nr. 158.

  Fjalët: Grace Gordon, 1873–1956, ndrysh.

  Muzika: Adam Geibel, 1855–1933

  Doktrina e Besëlidhje 4:2–3

  Doktrina e Besëlidhje 20:19