Muzika
  Fëmi’ i Per’ndis’ Jam
  Poshtëshënimet
  Theme

  2

  Fëmi’ i Per’ndis’ Jam

  Me zjarr

  1. Fëmi’ i Per’ndis’ jam,

  Këtu Ai më çoi,

  Me prindër t’dashur dhe të mir’,

  Një sh’pi në tok’ m’dhuroi.

  [Chorus]

  Tregom’, drejtom’, pran’ Ti më rri,

  Rrugën që ta gjej.

  Ç’duhet të bëj më mëso,

  Të rroj me Të në qiej.

  2. Fëmi’ i Per’ndis’ jam,

  Nevoj’ kam un’ gjithmon’;

  Ndihmom’ që fjal’t e Tij t’kuptoj

  Gjersa nuk është von’.

  [Chorus]

  Tregom’, drejtom’, pran’ Ti më rri,

  Rrugën që ta gjej.

  Ç’duhet të bëj më mëso,

  Të rroj me Të në qiej.

  3. Fëmi’ i Per’ndis’ jam.

  Bekime pres përher’;

  Po t’mësoj t’bëj vullnet’n e Tij,

  Me Të do rroj dhe nj’her’.

  [Chorus]

  Tregom’, drejtom’, pran’ Ti më rri,

  Rrugën që ta gjej.

  Ç’duhet të bëj më mëso,

  Të rroj me Të në qiej.

  4. Fëmi’ i Per’ndis’ jam.

  Premtim Ai siguron;

  Lavdi çelestiale do kem

  Kur der’ në fund duroj.

  [Chorus]

  Tregom’, drejtom’, pran’ Ti më rri,

  Rrugën që ta gjej.

  Ç’duhet të bëj më mëso,

  Të rroj me Të në qiej.

  Melodi e mundshme (me strofën 3) për zë ose instrument
  Fëmi’ i Per’ndis’ jam.
  Bekime pres përher’;
  Po t’bëj vullnetin e Tij,
  Me Të do rroj dhe nj’her’.
  Drejtom’, pran’ Ti më rri,
  Ndihmom’ rrugën ta gjej.
  Ç’duhet të bëj mësom’,
  Të rroj me Të në qiej.

  Shih edhe Himnet, nr. 196, për një përshtatje me katër pjesë në një notë më të lartë.

  Fjalët: Naomi Ward Randall, 1908–2001. © 1957 IRI. Strofa e katërt © 1978 IRI

  Muzika: Mildred Tanner Pettit, 1895–1977. © 1957 IRI. Përsh. nga Darwin Wolford, l. 1936. Përsh. © 1989 IRI

  Psalmet 82:6

  Mosia 4:15

  Doktrina e Besëlidhje 14:7