Muzika
  Që një Pionier të Jesh
  Poshtëshënimet
  Theme

  138

  Që një Pionier të Jesh

  Me guxim

  1. S’ke për të shtyrë një karroc’,

  Familjen ta lësh,

  A t’ecësh një rrug’ shum’ të gjat’

  Që një pionier të jesh!

  2. Ke nevoj’ të kesh shum’ guxim,

  Besim, jo frik’, t’kesh,

  Puno me forc’ për drejtësin’

  Që një pionier të jesh!

  Deskantë sipas dëshirës (vargu 1)
  Ne po marshojm’, gjithmon’ marshojm’.
  Ne po marshojm’, gjithmon’ marshojm’,
  Marshojm’ para, gjithmon’ para.
  Jemi pionier’; po marshojm’.

  Deskantë sipas dëshirës (vargu 2)
  Ne po marshojm’, gjithmon’ marshojm’.
  Ne po marshojm’, gjithmon’ marshojm’,
  Marshojm’ para, gjithmon’ para.
  Jemi pionier’!

  Fjalët: Ruth Muir Gardner, 1927–1999. © 1980 IRI

  Muzika: Ruth Muir Gardner, 1927–1999. Përsh. nga Vanja Y. Watkins, l. 1938. © 1980 IRI

  Ligji i Përtërirë 31:6