Muzika
  Fëmijët Kudo nëpër Bot’
  Poshtëshënimet
  Theme

  4

  Fëmijët Kudo nëpër Bot’

  Me mirënjohje

  Kudo nëpër bot’, kur dita mbaron,

  Luten fëmijët e Atit Qiellor,

  Në mënyr’ të veçant’ të falenderojn’,

  Të falemi, të faleminderit të thon’.

  “Gracias.” (gra-sias) “Malo.” “Wir danken dir.” (vir dan-ken dir)

  Nëpër bot’ dëgjohen zërat e mir’.

  Kush thot’ “tak”, kush thot’ “merci”, (mer-si)

  “Kansha shimasu”, t’falemi.

  Ati Qiellor ata dëgjon;

  Çdo gjuh’ Ai kupton.

  Ati yn’ Qiellor i njeh dhe i do,

  i do, që të gjith’.

  Fjalët jo në shqip për faleminderit:
  spanjisht: gracias
  tonganisht: malo
  gjermanisht: wir danken dir
  danisht: tak
  frëngjisht: merci
  japonisht: kansha shimasu

  Fjalët: Peggy Hill Ryskamp, l. 1949. © 1975 IRI

  Muzika: Beth Groberg Stratton, l. 1944. © 1975 IRI

  Doktrina e Besëlidhje 59:7