Muzika
  Fëmijët Pionier’ Ecnin me Këng’
  Poshtëshënimet
  Theme

  137

  Fëmijët Pionier’ Ecnin me Këng’

  Me hare

  F’mijët pionier’ ecnin me këng’, ecnin, ecnin, ecnin.

  F’mijët pionier’ ecnin me këng’, ecnin, ecnin, ecnin.

  N’rrëke laheshin dhe loznin.

  Luteshin t’dielën, lexonin.

  Jav’ pas jave, ata me këng’ ecnin, ecnin, ecnin dhe ecnin.

  Fjalët dhe muzika: Elizabeth Fetzer Bates, 1909–1999. © 1957 IRI