Muzika
  Do të Jem Guximtar
  Poshtëshënimet
  Theme

  85

  Do të Jem Guximtar

  Me shkathtësi

  Zotit i duhen shërb’tor’,

  N’kohën ton’ të bëjn’ punën e Tij,

  Që ndjekin m’simet e Jezusit

  Dhe u shërbejn’ njer’zve me dashuri.

  Do jem shërb’tor i Tij,

  T’vërtetën, të drejtën do mbroj.

  Bes’lidhjet me guxim do mbaj.

  Tek un’ Zoti mund t’besoj.

  Fjalët dhe muzika: Vanja Y. Watkins, l. 1938. © 1981 IRI

  Alma 53:20–21