Muzika
  Mësom’ të Eci në Drit’
  Poshtëshënimet
  Theme

  70

  Mësom’ të Eci në Drit’

  Plot lutje

  Obligato e mundshme (me strofën 3) për flaut ose violinë

  1. (Fëmija) Mësom’ në drit’n e dashuris’ s’Tij t’ec’;

  Mësom’ t’i lutem Atit Tim në qiell;

  Mësom’ se çfar’ ësht’ e drejt’ un’ të di;

  Mësom’, mësom’ të eci në drit’.

  2. (Prindi) Eja fëmi’ së bashku të mësojm’

  Urdh’rimet e Tij, që ne të mund t’shkojm’

  Në pranin’ e Tij, t’rrojm’ me Të përs’ri,

  Gjithmon’, gjithmon’ të ecim në drit’.

  3. (Bashkë) At’ Qiellor ne sot të falënderojm’

  Për k’shill’n e dashur q’udhën na tregon.

  Mir’njohës, t’lëvdojm’ me këng’ plot ngaz’llim!

  Me g’zim, me g’zim do t’ecim në drit’.

  Shih edhe Himne, nr. 199.

  Fjalët dhe muzika: Clara W. McMaster, 1904–1997. © 1958 IRI

  Obligato nga Darwin Wolford, l. 1936. © 1989 IRI

  Isaia 2:5

  Efesianëve 5:8