Muzika
  Ndihmom’, At’ i Dashur
  Poshtëshënimet
  Theme

  52

  Ndihmom’, At’ i Dashur

  Me bindje

  1. Ndihmom’, At’ i dashur, të fal gjer’sisht

  Të gjith’ që s’jan’ të mir’ ndaj meje.

  [Chorus]

  Ndihmom’ çdo dit’, At’, un’ t’lutem;

  Ndihmom’ të jetoj më pran’ Teje.

  2. Ndihmom’, At’ i dashur, të pendohem,

  Të ndryshoj dhe t’bëj gjëra t’drejta.

  [Chorus]

  Ndihmom’ çdo dit’, At’, un’ t’lutem;

  Ndihmom’ të jetoj më pran’ Teje.

  Fjalët dhe muzika: Frances K. Taylor, 1870–1952

  Tekst i shtuar (strofa 2) © 1989 IRI

  Lluka 23:34

  Efesianëve 4:32

  Mateu 6:14–15