Muzika
  Shpesh Dal Un’ Shëtitje
  Poshtëshënimet
  Theme

  109

  Shpesh Dal Un’ Shëtitje

  Plot mendim

  1. Shpesh dal un’ shëtitje n’livadhet me lule

  Dhe krahët plot i mbush me lule ngjyr’ blu.

  Në gjith’ livadhin përher’ un’ i mbledh gonxhet;

  E dashur nën’, lulet më kujtojn’ për ty.

  2. O nënë, dashurin’ ta jap me çdo lule,

  Që të t’jap’ aromë gjat’ gjith’ jetës ty;

  Po të dua lulet, shëtitjen, livadhet,

  Mësoj si t’i dua, o nënë, nga ty.

  Fjalët: Phyllis Luch, 1937–1995. © 1969 IRI

  Muzika: Jeanne P. Lawler, 1924–2013. © 1969 IRI