Muzika
  O, Çfar’ Bën Ti kur Ne Jemi në Ver’?
  Poshtëshënimet
  Theme

  120

  O, Çfar’ Bën Ti kur Ne Jemi në Ver’?

  Plot shprehje

  1. O, çfar’ bën ti kur ne jemi në ver’, kur bota gjelbëron?

  Në rrëke a peshkon, a veç ëndërron buz’ lumit kur ret’ shkojnë pran’?

  [Chorus]

  K’të gjë a e bën? Siç bëj un’!

  2. O, çfar’ bën ti kur ne jemi në ver’, kur bota gjelbëron?

  A noton në pishin’ që freskët të rrish, n’lishars a lëkundesh lart?

  [Chorus]

  K’të gjë a e bën? Siç bëj un’!

  3. O, çfar’ bën ti kur ne jemi në ver’, kur bota gjelbëron?

  A marshon në parad’, a pi limonad’, gjith’ yjet lart numëron gjat’?

  [Chorus]

  K’të gjë a e bën? Siç bëj un’!

  Fjalët dhe muzika: Dorothy S. Andersen, 1927–2020.

  © 1964 nga Dorothy S. Andersen. Kjo këngë mund tëkopjohet për t’u përdorur me raste në kishë ose nështëpi, jo për tregti.