Muzika
  Nën’ e Shtrenjt’
  Poshtëshënimet
  Theme

  108a

  Nën’ e Shtrenjt’

  Me dashuri

  1. Nën’ e shtrenjt’, sa të dua.

  Je plot nur të ëmbël.

  Ndiej g’zim sa her’ të shoh;

  Një vend t’bukur shtëpin’ bën.

  2. Nën’ e shtrenjt’, sa të dua.

  Plot shkëlqim syt’ e tu.

  Jan’ si yje që xix’llojn’

  Atje lart në qiellin blu.

  3. Nën’ e shtrenjt’, sa të dua.

  Çdo dit’ do përpiqem

  Atin ton’ Qiellor ta k’naq

  G’zohem se prej Tij ty t’kam.

  Fjalët: Maud Belnap Kimball, 1889–1971

  Muzika: Mildred Tanner Pettit, 1895–1977. Përsh. © 1989 IRI

  Eksodi 20:12