Muzika
  Jezusi Dikur një F’mij’ Ishte
  Poshtëshënimet
  Theme

  34

  Jezusi Dikur një F’mij’ Ishte

  Me ëmbëlsi

  1. Jezusi dikur një f’mij’ ishte,

  Si un’ i vogël f’mij’;

  Dhe i pastër, i mir’, i përulur qe,

  Si duhet të jet’ një f’mij’.

  [Chorus]

  Pra, f’mij’ të vegjël

  T’përpiqemi

  Si Ai t’jemi,

  T’i ngjajm’ Atij.

  2. Si fëmijët luajti Ai

  Loj’ra të bukura;

  Por kurr’ s’u mërzit se keq loja shkoi

  Dhe gjithmon’ t’vërtetën tha.

  [Chorus]

  Pra, f’mij’ të vegjël

  T’përpiqemi

  Si Ai t’jemi,

  T’i ngjajm’ Atij.

  Fjalët: James R. Murray, 1841–1905

  Muzika: Joseph Ballantyne, 1868–1944

  Lluka 2:40