Muzika
  Ngjyrat e Fillores
  Poshtëshënimet
  Theme

  131

  Ngjyrat e Fillores

  Me lumturi

  Ngjyrat e Fillores jan’ një, dy, tre –

  Kuqe, blu, e verdh’.

  Secila ngjyr’ ka një mesazh për ne,

  Simbole t’vërtete!

  E kuqja për trim’ri’ që t’drejtën t’bëjm’.

  E verdha për shërbimin gjith’ ditën.

  Bluja për të vërtetën në veprim.

  T’lumtur jemi kur k’të kemi synim.

  Fjalët dhe muzika: Marzelle Mangum, 1914–2003. Përsh. © 1989 IRI

  (Trimëria) Ligji i Përtërirë 31:6

  (Shërbimi) Mosia 2:17

  (E vërteta) Efesianëve 4:25