Muzika
  Do Ndjek Planin e Perëndis’
  Poshtëshënimet
  Theme

  86

  Do Ndjek Planin e Perëndis’

  Me emocion

  Jetën kam dhurat’; ajo ka një plan.

  Jeta një qëllim ka; në qiell e nisa.

  Zgjodha në k’të sh’pi të dashur në tok’ të vij,

  T’kërkoj që t’më udh’heq’ drita e Per’ndis’.

  Do ndjek planin e Perëndis’,

  Mbajtur n’fjalën, dashurin’ e Tij.

  Do punoj dhe do lutem;

  Gjithmon’ n’udhën e Tij do t’ec’.

  At’her’ n’tok’ i lumtur do jem

  Dhe lart në sh’pin’ time.

  Fjalët dhe muzika: Vanja Y. Watkins, l. 1938. © 1981 IRI

  Mosia 2:41

  Abrahami 3:25–26