Muzika
  Emrat më të Dashur
  Poshtëshënimet
  Theme

  106

  Emrat më të Dashur

  Me mirësi

  1. Një emër di, emër t’lavdishëm,

  Më t’dashur se çdo emër.

  Dëgjo, emrin do ta pëshpërit:

  Nënë ësht’ ai emër.

  Nënë, kaq e dashur, e vërtet’,

  të dua, të dua.

  Nënë, kaq e dashur, e vërtet’,

  të dua.

  2. Një emër di, emër t’lavdishëm,

  Më t’dashur se çdo emër.

  Dëgjo, emrin do ta pëshpërit:

  Baba ësht ai emër.

  Baba, kaq fisnik dhe i vërtet’,

  të dua, të dua.

  Baba, kaq fisnik dhe i vërtet’,

  të dua.

  Fjalët dhe muzika: Frances K. Taylor, 1870–1952